Hagaard Body & Fit algemeen reglement :

 

 1. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van Hagaard Body & Fit. Bij ondertekening van dit reglement verklaart hij of zij zich akkoord met de tekst zoals in onderstaande punten wordt aangegeven.
 2. De sporter verklaart dat hij/zij een fysieke inspanning mag leveren volgens zijn of haar niveau. Meld vooraf alle lichamelijke klachten, medische aandoeningen en/of zwangerschappen.
 3. Aangepaste en zuivere sportkledij is verplicht.
 4. De sporter dient ieder apparaat waar hij/zij gebruik van maakt, schoon en droog achter te laten door middel van een handdoek, voor de sporter die erna komt. Indien men een handdoek vergeten is, kan men er één gratis lenen.
 5. Halters, schijven of ander klein materiaal dienen steeds terug op zijn plaats gelegd te worden, zodat het de volgende sporter na u steeds in een comfortabele omgeving kan starten met zijn of haar training.
 6. Omkleden kan enkel in de voorziene kleedkamer. Elke sporter kan gebruik maken van de regendouche.
 7. Hagaard Body & Fit kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan en/of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
  Er worden geen tassen noch andere persoonlijke eigendommen afgegeven. Indien dit uitzonderlijk toch gebeurt, dan treft Hagaard Body & Fit geen enkele verantwoordelijkheid bij verlies of diefstal.
 8. In Hagaard Body & Fit geldt een algemeen rookverbod.
 9. Het meebrengen van eigen drank is toegelaten, maar geen alcohol.
 10. Onderbreking van een abonnement kan enkel om medische redenen en dient gestaafd te worden door een doktersattest. Wij dienen dergelijk attest binnen de twee weken in ontvangst te hebben zoniet kan het abonnement niet onderbroken worden.
 11. Elk betaald bedrag is definitief verworven en wordt in geen geval terugbetaald. Bij het niet komen sporten (zonder medisch voorschrift) is er ook geen compensatie of schadevergoeding.
 12. Een abonnement of 10 beurtenkaart is steeds strikt persoonlijk en kan in geen geval overgedragen worden aan een andere persoon die niet onder hetzelfde dak woont. Voor een beurtenkaart bedraagt de geldigheid 2 maanden. De geldigheid voor een “ 10 beurtenkaart voor seniorengym” bedraagt 3 maanden. Men kan maximum één, 10 beurtenkaart en abonnement per keer en per persoon aankopen.
 13. Hagaard Body & Fit behoudt zich het recht voor om een 10 beurtenkaart of abonnement te herroepen zonder enige vorm van compensatie wanneer er onsportief gedrag, een weinig respectvolle houding of andere misbruiken vastgesteld worden jegens andere sporters, medewerkers, de infrastructuur in het algemeen of overtredingen van dit fitness huisreglement.
 14. Hagaard Body & Fit behoudt zich het recht om op erkende feestdagen, persoonlijke vakantie of bij overmacht te sluiten.
 15. De Hagaard Body & Fit instructeurs/medewerkers zullen u op een professionele wijze begeleiden.
 16. Alle bedragen zijn exclusief verzekering. Indien er een ongeval is door nalatigheid van Hagaard Body & Fit zelf, zal hij verantwoordelijk worden gesteld.
 17. De bedragen voor abonnementen, 10 beurtenkaarten en personal coaching kunnen jaarlijks aangepast worden.

 

 

 

Dank voor jullie begrip en veel sportplezier !

 

 

 

 

Peter Braeckmans

 

 

 

Hagaard Body & Fit