Algemeen reglement :

 

 

 1. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van Hagaard Body & Fit. Bij ondertekening van dit reglement verklaart hij of zij zich akkoord met de tekst zoals in onderstaande punten wordt aangegeven.
 2. De sporter verklaart dat hij/zij een fysieke inspanning mag leveren volgens zijn of haar niveau. Meld vooraf alle lichamelijke klachten, medische aandoeningen en/of zwangerschappen.
 3. Aangepaste en zuivere sportkledij is verplicht.
 4. Het gebruik van een handdoek is om hygiënische redenen ten allen tijde verplicht tijdens het trainen. Indien men een handdoek vergeten is, kan men er één gratis lenen.
 5. De sporter dient ieder apparaat waarop hij/zij transpiratie achterlaat schoon en droog achter te laten door middel van de handdoek, voor de leden die erna komen.
 6. Halters, schijven of ander klein materiaal dienen steeds terug op zijn plaats gelegd te worden, zodat het fitnesslid na u steeds in een comfortabele omgeving kan starten met zijn of haar training.
 7. Omkleden kan enkel in de voorziene kleedkamer. Elke sporter kan gebruik maken van de douche.
 8. Hagaard Body & Fit kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan en/of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
  Er worden geen tassen noch andere persoonlijke eigendommen afgegeven. Indien dit uitzonderlijk toch gebeurt, dan treft Hagaard Body & Fit geen enkele verantwoordelijkheid bij verlies of diefstal.
 9. In Hagaard Body & Fit geldt een algemeen rookverbod.
 10. De openings- en sluitingsuren dienen ten allen tijde gerespecteerd te worden. Bij sluiting door de instructeur moeten alle leden de sportruimte verlaten hebben.
 11. Het meebrengen van eigen drank is toegelaten.
 12. Onderbreking van een abonnement kan enkel om medische redenen en dient gestaafd te worden door een doktersattest.  Wij dienen dergelijk attest onmiddellijk in ontvangst te hebben zoniet kan het abonnement niet onderbroken worden. Personen met een jaarabonnement hebben recht op 1 maand onderbreking per jaar. Personen met een halfjaarabonnement hebben recht op 2 weken onderbreking.
 13. Elk betaald bedrag is definitief verworven en wordt in geen geval terugbetaald. Bij het niet komen sporten (zonder medisch voorschrift) is er ook geen compensatie of schadevergoeding.
 14. Een abonnement of beurtenkaart is steeds strikt persoonlijk en kan in geen geval overgedragen worden aan een andere persoon. Voor een “10 beurtenkaart” of “12 beurtenkaarten voor personal coaching” bedraagt de geldigheid 2 maanden. De geldigheid voor een “10 beurtenkaart voor seniorengym” bedraagt 6 maanden.
 15. Hagaard Body & Fit behoudt zich het recht voor om een beurtenkaart of abonnement te herroepen zonder enige vorm van compensatie wanneer er onsportief gedrag, een weinig respectvolle houding of andere misbruiken vastgesteld worden jegens andere leden, medewerkers, de infrastructuur in het algemeen of overtredingen van dit fitness huisreglement.
 16. Hagaard Body & Fit behoudt zich het recht om op erkende feestdagen de gehele dag te sluiten. Bij afwezigheid van de sportcoach ( ziekte, vakantie, overmacht)wordt je kaart of abonnement verlengd met de duur van afwezigheid.
 17. De Hagaard Body & Fit instructeurs/medewerkers beschouwen het als hun plicht om u ten allen tijde — doch uiteraard in de mate van het mogelijke — met raad en daad bij te staan en steeds te streven naar een zo professioneel mogelijke dienstverlening.
 18. Alle bedragen zijn exclusief verzekering. Indien er een ongeval is door nalatigheid van Hagaard Body & Fit zelf, zal hij verantwoordelijk worden gesteld. De bedragen kunnen jaarlijks aangepast worden.

 

 

Dank voor jullie begrip,

 

 

 

Hagaard Body & Fit